Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đề án “Đào tạo nhân lực các tỉnh, thành Tây Nam Bộ”:

Năm 2016 tiếp tục xét tuyển 4 chỉ tiêu/đơn vị cấp huyện