Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mượn đất không trả, phải đền dân 6 tỉ đồng