Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một học sinh ở Vĩnh Long: Thiết kế nhiều mô hình đoạt giải