Một đoàn viên công đoàn ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang): Trả lại 5 chỉ vàng 24k cho người đánh rơi