Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bến Tre:

Mong ngành điện xóa điện kế tổng