Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mô hình “3 giảm, 3 tăng” ở Long An: Làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu