Mô hình “3 giảm, 3 tăng” ở Đồng Tháp: Đầu tư ít, thu lợi lớn