Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mô hình “3 giảm 3 tăng” ở Bến Tre: Sẽ nhân rộng đại trà trên nhiều cánh đồng