Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Máy tách vỏ đậu phộng của một học sinh lớp 4