Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Lương y thời @” đã đi xa!