Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Long An: Tiếp tục mở rộng cánh đồng lớn