Đồng bằng sông Cửu Long:

Loay hoay với bài toán nhân lực y tế