Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Liên kết tiểu vùng Đồng Tháp Mười: Việc cần làm ngay!