Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Liên hoan “Không gian đờn ca tài tử và hò Đồng Tháp” năm 2016