Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ Vĩnh Long: Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy