Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ Trà Vinh: Trao giày của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho CNLĐ nghèo