Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long: Tập huấn các nội dung cơ bản về TPP và hoạt động công đoàn