Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long: Hỗ trợ 36 đoàn viên bị ảnh hưởng hạn - mặn