LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh Sóc Trăng: Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp