LĐLĐ tỉnh Trà Vinh: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất