LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết cho công nhân