Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Hai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017