LĐLĐ tỉnh Long An: Tổ chức tuyên truyền Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương