LĐLĐ tỉnh Long An: Hỗ trợ gần 1 tỉ đồng xây dựng 25 “Mái ấm công đoàn”