Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Long An: Giám sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động