Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Tổ chức vui tết trung thu cho con CNVCLĐ