LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Đào tạo giảng viên kiêm chức công đoàn