Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Tổ chức đối thoại pháp luật với công nhân lao động