Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Sinh hoạt chuyên đề “Văn hóa trong giao tiếp, ứng xử nơi công sở”