Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Lần đầu tiên tổ chức Hội thi “Nghiệp vụ tài chính công đoàn giỏi”