Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Tạo đột phá trong xây dựng mối quan hệ với NLĐ và người sử dụng LĐ