Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Xúc tiến xây dựng Đề án các thiết chế văn hóa tại KCN Giao Long