Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Bến Tre: 90 CNVCLĐ được hỗ trợ dụng cụ trữ nước mưa, nước ngọt