LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu: Năm 2017 hoạt động công đoàn tiếp tục hướng về cơ sở