LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu: Hỗ trợ CNVCLĐ các tỉnh phía bắc 7 “Mái ấm công đoàn”, 58 suất quà