Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh An Giang: Tiếp tục tổ chức “Sân chơi công nhân cuối tuần”