Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh An Giang: Thành lập 6 tổ cán bộ công tác cơ sở