LĐLĐ tỉnh An Giang: Sắp thành lập Công đoàn các khu công nghiệp