LĐLĐ tỉnh An Giang: Ký kết hơn 20 chương trình ưu đãi dành cho đoàn viên