LĐLĐ huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang): Kiểm tra công tác giám sát của CĐCS trực thuộc