Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làng Du lịch Chín Rồng ở Vĩnh Long