Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐCS Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang:

Lần đầu tiên tổ chức hội thi tay nghề sản xuất gạch tunnel