Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang:

Lá chắn xanh ngăn sóng dữ ở Vàm Rầy