Kiên Giang: Xây dựng thương hiệu ghẹ lột Cầu Đá

Trung bình 20 - 30kg ghẹ thường mới chọn được 1kg ghẹ lột.
Trung bình 20 - 30kg ghẹ thường mới chọn được 1kg ghẹ lột.