Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Trồng dưa hấu, dưa lê mùa tết