Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Ô nhiễm môi trường ở huyện đảo Kiên Hải