Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Nuôi cá lồng bè theo hướng bền vững