Kiên Giang: Nhiều dự án tạm dừng triển khai do vướng mắc hành lang bảo vệ bờ biển