Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Nâng cao đời sống cho đồng bào Khmer