Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Lắp đặt cầu đi bộ sang Đình Nguyễn Trung Trực